Welcome to the Department of Genetics and Biosystematics at the University of Gdansk

Zaczął się nowy rok akademicki 2019/2020!

9th European Ostracodologists’ Meeting

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom EOM9!

Zapraszamy na organizowaną przez nas konferencję “9th European Ostracodologists’ Meeting”. Więcej szczegółów na stronie www.eom9.ug.edu.pl.


 

Jowita Baran, nasza ubiegłoroczna absolwentka, odbyła w ramach programu Erasmus+ dwumiesięczny staż (styczeń-marzec 2018 r.) w Instituto Madrilenos de Estudios Avanzados – IMDEA Agua (Madrycki Instytut Nauk Zaawansowanych Oddz. Woda), gdzie realizowała temat badawczy Life history traits and shape/size variation of freshwater ostracods and their application to toxicity testing.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z wyjazdu naukowego – link

 


 

W dniach 26-27 kwietnia 2018r. przedstawiciele Studenckiego Naukowego Koła Genetycznego, Małgorzata Sakowicz i Mateusz Kaszubski, wzięli udział w XLVII Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych “Koła Naukowe – szkołą twórczego działania” w Olsztynie, prezentując referat pod tytułem “Spadek bioróżnorodności populacji kotów wolnożyjących na terenie Trójmiasta”.

Miło nam poinformować, iż prezentowany referat został wyróżniony przez Komitet Naukowy. Przygotowany został również artykuł naukowy o tym samym tytule, który zostanie opublikowany w materiałach konferencyjnych.

Praca została wykonana pod kierunkiem Opiekuna Naukowego projektu: Pani dr Barbary Wojtasik.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

 


PTH-nagroda-Fig-1.png

 

Miło nam poinformować, że praca magisterska naszej doktorantki Agaty Szwarc została uhonorowana nagrodą I stopnia Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego w Konkursie im. Mariana Gieysztora.
Praca zatytułowana „Uwarunkowania środowiskowe zróżnicowania taksonomicznego bezkręgowców wód okresowo wysychających górnego i środkowego dorzecza rzeki Limpopo w Botswanie i Republice Południowej Afryki ” została wykonana w Pracowni Biosystematyki i Ekologii Bezkręgowców Wodnych Katedry Genetyki i Biosystematyki pod kierunkiem Prof. dr hab. Tadeusza Namiotko.

Serdecznie gratulujemy!

Nagrody w Konkursie im. prof. M. Gieysztora na najlepsze prace magisterskie z hydrobiologii wykonane w 2017 r. Komisja Nagród Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego przyznała w dniu 28 lutego 2018 r. – link

 


ncn_miniatura_1

Na stronie Narodowego Centrum Nauki opublikowano kolejną listę rankingową z wynikami konkursu MINIATURA 1.

Miło nam poinformować, że w gronie laureatów znaleźli się kolejni członkowie zespołu Katedry Genetyki i Biosystematyki – dr Adrianna Kilikowska oraz dr Monika Mioduchowska.

Projekt dr Adrianny Kilikowskiej pt. “W poszukiwaniu kryptyczności” otrzymał dofinansowanie w wysokości 49 827 zł.

Wysokość dofinansowania projektu dr Moniki Mioduchowskiej pt. “Molekularna identyfikacja endosymbiotycznych gatunków bakterii u zagrożonego wyginięciem słodkowodnego małża Unio crassus (Philipsson 1788): analiza metagenomiczna” wyniosła 49 907 zł.

Serdecznie gratulujemy Laureatkom!

Lista Laureatów

 


Miło nam poinformować, że w gronie laureatów znalazła się Pani dr Agnieszka Kaczmarczyk. Projekt pt.  Opracowanie narzędzi umożliwiających wgląd w strukturę genetyczną gatunku: identyfikacja polimorficznych loci mikrosatelitarnego DNA u słodkowodnego pluskwiaka Aphelocheirus aestivalis Fabricius, 1803 (Insecta, Heteroptera) otrzymał dofinansowanie w wysokości 49 995,00 zł.

Serdecznie gratulujemy!