Adrianna Kilikowska

sylwetka_duza1

dr Adrianna Kilikowska
adiunkt
58 523 60 97
B/308
adrianna.kilikowska@biol.ug.edu.pl

Zainteresowania naukowe

analiza zróżnicowania genetycznego naturalnych populacji organizmów bezkręgowych i kręgowych, ze szczególnym uwzględnieniem endemicznych skorupiaków z reliktowego Jeziora Ochrydzkiego; badanie procesów specjacyjnych; taksonomia molekularna

Publikacje

 • Cichocka J., Bielecki A., Kur J., Pikuła D., Kilikowska A., Biernacka B. 2015. A new leech species (Hirudinida: Erpobdellidae: Erpobdella) from a cave in the West Azerbaijan province of Iran. Zootaxa 4013 (3): 413-427
 • Sworobowicz L., Grabowski M., Mamos T., Burzyński A., Kilikowska A., Sell J., Wysocka A. 2015. Revisiting COI phylogeography of Asellus aquaticus in Europe: insight into cryptic diversity and spatiotemporal diversification. Freshwater Biology 60(9): 1824–1840
 • Wojczulanis-Jakubas K, Kilikowska A, Fort J, Gavrilo M, Jakubas D, Friesen V. 2015. No evidence of divergence at neutral genetic markers between the two morphologically different subspecies of the most numerous Arctic seabird. Ibis (2015), 157: 787–797
 • Wojczulanis-Jakubas K., Kilikowska A., Harding A.M.A., Jakubas D., Karnovsky N.J., Steen H., Strøm H., Welcker J., Gavrilo M., Lifjeld J.T., Johnsen A. 2014. Weak population genetic differentiation in the most numerous Arctic seabird, the little auk. Polar Biology 37:621–630
 • Wysocka A., Grabowski M., Sworobowicz L., Burzyński A., Kilikowska A., Kostoski G., Sell J. 2013. A tale of time and depth: intralacustrine radiation in endemic Gammarus species flock from the ancient Lake Ohrid. Zoological Journal of the Linnean Society 167(3): 345-359
 • Kilikowska A., Wysocka A., Burzyński A., Rychlińska J., Kostoski G., Sell J. 2013. Patterns of genetic differentiation and population history of endemic isopods (Asellidae) from ancient Lake Ohrid: combining allozyme and mtDNA data. Central European Journal of Biology, 8: 854-875
 • Kaczmarczyk A., Mioduchowska M., Kilikowska A., Sell J. 2011. Zmienność genetyczna gatunku w skali przestrzennej: populacje skójki gruboskorupowej Unio crassus (Bivalvia: Unionidae) z dopływów Wisły i Dunaju [w:] Taksonomia jako narzędzie w poznaniu bioróżnorodności naszej planety (Taxonomy; a tool to recognize the biodiversity of our planet) [red:] Tarnowski D. i in. 34, ISBN 978-83-61764-20-5.
 • Mioduchowska M., Kilikowska A., Biała A., Wysocka A., Sell J. 2010. Zastosowanie markerów genetycznych w badaniach zmienności małży słodkowodnych z rodziny Unionidae (The application of genetic markers in research on variability of freshwater mussels from the Unionidae family) [in:] Bezkręgowce denne wód parków narodowych Polski, The functioning and protection of water ecosystems, [red:] T. Joniak, 69-73, ISBN 978-83-62298-09-9 (monografia)
 • Krzysztofiak L., Krzysztofiak A., Frąckiel K., Biała, A., Kilikowska A. and Sell, J. 2010. Genetic and morphological differentiation between isolated Polish populations of „glacial relict”, the endangered butterfly Oeneis jutta (Lepidoptera: Nymphalidae). European Journal of Entomology 107, 115-120
 • Wysocka A., Lipowska M., Kilikowska A. 2010. Genetics in solving dyslexia puzzles: the overview. Acta Neuropsychologica, 8(4), 315-331.
 • Wysocka A., Kostoski G., Kilikowska A., Wróbel B., Sell J. 2008. the Proasellus (Crustacea, Isopoda) species group, endemic to the Balkan lake Ohrid: a case of ecological diversification? Fundamental and Applied Limnology (Archiv fur Hydrobiologie) 172: 301-313.
 • Kilikowska A. 2007. Dywergencja endemicznych równonogów (Isopoda: Asellidae) z reliktowego Jeziora Ochrydzkiego. Praca doktorska. Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Sywula T., Krstanovski Z. Biała A., Wysocka A., Kilikowska A., Sell J. Phylogenetic position of Dendrocoelum lacteum (Tricladida) from the Balkan Lake Ohrid evidenced by allozyme data. 2006. Biochemical Systematics & Ecology, 34 (3): 212-218.
 • Kilikowska A., Wysocka A., Sell J., Ziętara M., Sywula T. 2006. Notes on genetic differentiation within the endemic Proasellus species group from Lake Ohrid (Balkan Peninsula). Biological Lett. 43(1): 21-32.