Witamy na stronie Katedry Genetyki i Biosystematyki Uniwersytetu Gdańskiego

logo KGiB UG


W dniach 26-27 kwietnia 2018r. przedstawiciele Studenckiego Naukowego Koła Genetycznego, Małgorzata Sakowicz i Mateusz Kaszubski, wzięli udział w XLVII Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych „Koła Naukowe – szkołą twórczego działania” w Olsztynie, prezentując referat pod tytułem „Spadek bioróżnorodności populacji kotów wolnożyjących na terenie Trójmiasta”.

Miło nam poinformować, iż prezentowany referat został wyróżniony przez Komitet Naukowy. Przygotowany został również artykuł naukowy o tym samym tytule, który zostanie opublikowany w materiałach konferencyjnych.

Praca została wykonana pod kierunkiem Opiekuna Naukowego projektu: Pani dr Barbary Wojtasik.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Więcej informacji znajdziesz tutaj.


PTH-nagroda-Fig-1.png

Miło nam poinformować, że praca magisterska naszej doktorantki Agaty Szwarc została uhonorowana nagrodą I stopnia Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego w Konkursie im. Mariana Gieysztora.
Praca zatytułowana „Uwarunkowania środowiskowe zróżnicowania taksonomicznego bezkręgowców wód okresowo wysychających górnego i środkowego dorzecza rzeki Limpopo w Botswanie i Republice Południowej Afryki ” została wykonana w Pracowni Biosystematyki i Ekologii Bezkręgowców Wodnych Katedry Genetyki i Biosystematyki pod kierunkiem Prof. dr hab. Tadeusza Namiotko.

Serdecznie gratulujemy!

Nagrody w Konkursie im. prof. M. Gieysztora na najlepsze prace magisterskie z hydrobiologii wykonane w 2017 r. Komisja Nagród Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego przyznała w dniu 28 lutego 2018 r. – link


ncn_miniatura_1

Na stronie Narodowego Centrum Nauki opublikowano kolejną listę rankingową z wynikami konkursu MINIATURA 1.

Miło nam poinformować, że w gronie laureatów znaleźli się kolejni członkowie zespołu Katedry Genetyki i Biosystematyki – dr Adrianna Kilikowska oraz dr Monika Mioduchowska.

Projekt dr Adrianny Kilikowskiej pt. „W poszukiwaniu kryptyczności” otrzymał dofinansowanie w wysokości 49 827 zł.

Wysokość dofinansowania projektu dr Moniki Mioduchowskiej pt. „Molekularna identyfikacja endosymbiotycznych gatunków bakterii u zagrożonego wyginięciem słodkowodnego małża Unio crassus (Philipsson 1788): analiza metagenomiczna” wyniosła 49 907 zł.

Serdecznie gratulujemy Laureatkom!

Lista Laureatów


Miło nam poinformować, że w gronie laureatów znalazła się Pani dr Agnieszka Kaczmarczyk. Projekt pt.  Opracowanie narzędzi umożliwiających wgląd w strukturę genetyczną gatunku: identyfikacja polimorficznych loci mikrosatelitarnego DNA u słodkowodnego pluskwiaka Aphelocheirus aestivalis Fabricius, 1803 (Insecta, Heteroptera) otrzymał dofinansowanie w wysokości 49 995,00 zł.

Serdecznie gratulujemy!