Witamy na stronie Katedry Genetyki i Biosystematyki Uniwersytetu Gdańskiego

logo KGiB UG


 

Z nami możesz zacząć swoją naukową podróż!


Zapraszamy studentów III roku

na „Godziny Otwarte” w Katedrze Genetyki i Biosystematyki

w dniach 19.11-21.11.2018 (od 12:00 do 14:00),

podczas których będzie możliwość porozmawiania

o wybranym temacie projektów licencjackich

KIERUNEK BIOLOGIA

 1. Wpływ czynników środowiskowych na bioróżnorodność wodnych bezkręgowców w południowej Afryce oraz wykorzystanie makrobezkręgowców do oceny jakości wód (prof. dr hab. Tadeusz Namiotko);
 2. Analiza międzypopulacyjnej i międzygatunkowej zmienności morfologicznej bezkręgowców wodnych z wykorzystaniem nowoczesnych metod morfometrii geometrycznej (prof. dr hab. Tadeusz Namiotko);
 3. Zróżnicowanie zgrupowania meiobentosu strefy brzegowej Bałtyku (dr Barbara Wojtasik);
 4. Historia jednej wyspy – efekt założyciela w populacjach wyspiarskich (dr Adrianna Kilikowska);
 5. Refugia glacjalne w Europie: aktualny stan wiedzy (dr Anna Wysocka);
 6. Drosophila melanogaster – współdziałanie genów w kształtowaniu fenotypu (dr Adrianna Kilikowska);
 7. Kot domowy (Felis catus) schronisk dla zwierząt w Trójmieście i/lub innych miast woj. pomorskiego, zróżnicowanie fenotypowe i genotypowe (dr Barbara Wojtasik);
 8. Pies nierasowy (kundel) w schroniskach dla zwierząt Trójmiasta i/lub innych miast woj. pomorskiego, zróżnicowanie fenotypowe (dr Barbara Wojtasik);
 9. Gołębie miejskie, zróżnicowanie fenotypowe i genotypowe populacji w Trójmieście (dr Barbara Wojtasik);
 10. Określenie relacji filogenetycznych endosymbiotycznych bakterii z rodzaju Wolbachia infekujących wybrane taksony owadów słodkowodnych (dr Agnieszka Kaczmarczyk-Ziemba);
 11. Nutrigenomika w służbie człowieka (dr Anna Wysocka);
 12. Cukier czy słodziki? – przegląd wyników badań (dr Adrianna Kilikowska);
 13. Zmiana diety i jej wpływ na ewolucję człowieka: dowody genetyczne (dr Anna Wysocka);
 14. Ewolucyjna historia nietolerancji glutenu w populacji ludzi (dr Anna Wysocka);
 15. Kręte ścieżki ewolucji chromosomu Y u człowieka (dr Anna Wysocka);
 16. Homo sapiens gatunkiem hybrydowym ( dr hab. Tadeusz Namiotko);
 17. Ewolucja zachowań altruistycznych i konfliktowych w świecie zwierząt ( dr hab. Tadeusz Namiotko);
 18. To sex or not to sex: Ewolucyjne korzyści i koszty rozrodu bezpłciowego u zwierząt ( dr hab. Tadeusz Namiotko).


KIERUNEK BIOLOGIA MEDYCZNA

 1. Nutrigenomika w służbie człowieka (dr Anna Wysocka);
 2. Zmiana diety i jej wpływ na ewolucję człowieka: dowody genetyczne (dr Anna Wysocka);
 3. Cukier czy słodziki? – przegląd wyników badań (dr Adrianna Kilikowska);
 4. Ewolucyjna historia nietolerancji glutenu w populacji ludzi (dr Anna Wysocka);
 5. Kręte ścieżki ewolucji chromosomu Y u człowieka (dr Anna Wysocka).

 


 

Jowita Baran, nasza ubiegłoroczna absolwentka, odbyła w ramach programu Erasmus+ dwumiesięczny staż (styczeń-marzec 2018 r.) w Instituto Madrilenos de Estudios Avanzados – IMDEA Agua (Madrycki Instytut Nauk Zaawansowanych Oddz. Woda), gdzie realizowała temat badawczy Life history traits and shape/size variation of freshwater ostracods and their application to toxicity testing.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z wyjazdu naukowego – link

 


 

W dniach 26-27 kwietnia 2018r. przedstawiciele Studenckiego Naukowego Koła Genetycznego, Małgorzata Sakowicz i Mateusz Kaszubski, wzięli udział w XLVII Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych „Koła Naukowe – szkołą twórczego działania” w Olsztynie, prezentując referat pod tytułem „Spadek bioróżnorodności populacji kotów wolnożyjących na terenie Trójmiasta”.

Miło nam poinformować, iż prezentowany referat został wyróżniony przez Komitet Naukowy. Przygotowany został również artykuł naukowy o tym samym tytule, który zostanie opublikowany w materiałach konferencyjnych.

Praca została wykonana pod kierunkiem Opiekuna Naukowego projektu: Pani dr Barbary Wojtasik.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

 


PTH-nagroda-Fig-1.png

 

Miło nam poinformować, że praca magisterska naszej doktorantki Agaty Szwarc została uhonorowana nagrodą I stopnia Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego w Konkursie im. Mariana Gieysztora.
Praca zatytułowana „Uwarunkowania środowiskowe zróżnicowania taksonomicznego bezkręgowców wód okresowo wysychających górnego i środkowego dorzecza rzeki Limpopo w Botswanie i Republice Południowej Afryki ” została wykonana w Pracowni Biosystematyki i Ekologii Bezkręgowców Wodnych Katedry Genetyki i Biosystematyki pod kierunkiem Prof. dr hab. Tadeusza Namiotko.

Serdecznie gratulujemy!

Nagrody w Konkursie im. prof. M. Gieysztora na najlepsze prace magisterskie z hydrobiologii wykonane w 2017 r. Komisja Nagród Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego przyznała w dniu 28 lutego 2018 r. – link

 


ncn_miniatura_1

Na stronie Narodowego Centrum Nauki opublikowano kolejną listę rankingową z wynikami konkursu MINIATURA 1.

Miło nam poinformować, że w gronie laureatów znaleźli się kolejni członkowie zespołu Katedry Genetyki i Biosystematyki – dr Adrianna Kilikowska oraz dr Monika Mioduchowska.

Projekt dr Adrianny Kilikowskiej pt. „W poszukiwaniu kryptyczności” otrzymał dofinansowanie w wysokości 49 827 zł.

Wysokość dofinansowania projektu dr Moniki Mioduchowskiej pt. „Molekularna identyfikacja endosymbiotycznych gatunków bakterii u zagrożonego wyginięciem słodkowodnego małża Unio crassus (Philipsson 1788): analiza metagenomiczna” wyniosła 49 907 zł.

Serdecznie gratulujemy Laureatkom!

Lista Laureatów

 


Miło nam poinformować, że w gronie laureatów znalazła się Pani dr Agnieszka Kaczmarczyk. Projekt pt.  Opracowanie narzędzi umożliwiających wgląd w strukturę genetyczną gatunku: identyfikacja polimorficznych loci mikrosatelitarnego DNA u słodkowodnego pluskwiaka Aphelocheirus aestivalis Fabricius, 1803 (Insecta, Heteroptera) otrzymał dofinansowanie w wysokości 49 995,00 zł.

Serdecznie gratulujemy!